Objednávka

Objednávka služeb nebo servisu

* V případě zrušení objednávky vystavíme fakturu na 200kč za vzniklé administrativní náklady.

** Vaše osobní údaje používáme pouze v interním systému a slouží pouze pro účely servisu vozu. 

     Prohlašujeme že jsou bezpečně uložena a nemá k nim přístup žádná třetí strana.